Liên hoan văn nghệ các trường THCS năm 2018 gồm có 19 đơn vị